Dějiny umění mezi světovými válkami

Vážení návštěvníci, vítám vás na těchto stránkách. Naleznete zde informace o některých směrech a trendech v umění v období mezi 1. a 2. světovou válkou. Charakteristiku jednotlivých směrů doplňují životopisy hlavních představitelů s ukázkami děl.

Umělecké směry a trendy:

Art deco, Dadaismus, Expresionismus, Futurismus, Konstruktivismus, Kubismus, Secese, Surrealismus, Symbolismus

Toto téma bylo v roce 2003 zpracováno jako Dlouhodobá maturitní práce ve formě výukového cd a protože si myslím, že pro mnohé je tento obsah velice užitečný, vznikly tyto stránky.

Google
Aukro.cz

2005-2006 Marek Vácha | vachamarek@seznam.cz